Zastrzeżenie: Ta witryna jest obsługiwana przez prywatną firmę i nie jest powiązana z rządem Stanów Zjednoczonych.

Internetowy test kwalifikowalności ESTA

Turystyka i podróże

Podróż służbowa

Tranzyt

U.S Flag

Prześlij wniosek online (ESTA)

building

Złożenie wniosku online o ESTA (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży) jest prostym i wysoce skutecznym procesem. Wnioskodawcy mogą wypełnić formularz wniosku przez Internet, podając niezbędne dane osobowe, dane paszportowe i plan podróży. Ważne jest, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania zgodnie z prawdą i dokładnie, aby zapewnić pomyślne złożenie wniosku. Po wypełnieniu formularza i sprawdzeniu jego poprawności, wnioskodawcy mogą przystąpić do uiszczenia niezbędnej opłaty manipulacyjnej za pomocą ważnej karty kredytowej lub innych akceptowanych metod płatności. Po potwierdzeniu płatności wniosek jest przesyłany do rozpatrzenia. Status autoryzacji ESTA zwykle przyznawany jest w ciągu 72 godzin, dając kwalifikującym się podróżnym możliwość odwiedzenia Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) w celach biznesowych, turystycznych lub tranzytowych. Dzięki temu cały proces przebiega płynnie i sprawnie.

Wniosek online ESTA i program bezwizowy

Program Ruchu Bezwizowego (VWP) i Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) to ściśle powiązane ze sobą inicjatywy, które ułatwiają obywatelom określonych krajów podróżowanie do Stanów Zjednoczonych. Program Ruchu Bezwizowego umożliwia uprawnionym podróżnym odwiedzanie Stanów Zjednoczonych na krótkie pobyty, zwykle do 90 dni, bez konieczności uzyskiwania tradycyjnej wizy. Zamiast tego podróżni muszą ubiegać się przez Internet o zezwolenie ESTA, które jest internetowym systemem określającym uprawnienia poszczególnych osób do podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

ESTA służy jako proces wstępnej kontroli, w którym podróżni podają dane osobowe, dane paszportowe i zamiary podróży przed podróżą. Władze USA wykorzystują te informacje do oceny zagrożeń bezpieczeństwa związanych z przybywającymi na terytorium USA podróżnymi i ustalenia, czy osoby te spełniają wymogi Programu Ruchu Bezwizowego. W przypadku zatwierdzenia autoryzacja ESTA jest ważna przez dwa lata lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) i umożliwia wielokrotny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych w tym okresie.

Programy VWP i ESTA wspólnie usprawniają proces podróżowania dla obywateli krajów nimi objętych, ułatwiając i usprawniając krótkoterminowe podróże do Stanów Zjednoczonych bez konieczności posiadania tradycyjnej wizy.

Program Ruchu Bezwizowego (VWP) i Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) znacznie usprawniły międzynarodowe podróże do Stanów Zjednoczonych. Pozwalając obywatelom kwalifikujących się krajów na krótkie pobyty bez wizy, VWP promuje turystykę, biznes i wymianę kulturalną. To usprawnione podejście przynosi korzyści zarówno podróżnym, jak i władzom USA, upraszczając proces wjazdu i zwiększając bezpieczeństwo granic. Program Ruchu Bezwizowego i system ESTA nadal wzmacniają silne więzi między narodami i ułatwiają bezproblemowe podróżowanie milionom osób odwiedzających Stany Zjednoczone każdego roku.

U.S Flag

Kraje objęte Programem Ruchu Bezwizowego (VWP)

 • Andorra
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Brunei
 • Chile
 • Croatia
 • Czech Rep.
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • South Korea
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Monaco
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • San Marino
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • United Kingdom
U.S Flag

Przydatna lista kontrolna dla odwiedzających USA