Prohlášení: Tato webová stránka je provozována soukromou společností a není spojena s vládou Spojených států.
Starts image

Test způsobilosti k ESTA online

Tourism icon

Turistika a cestování

Business icon

Obchodní cesta

Transit icon

Tranzit

U.S Flag

Podání žádosti o registraci ESTA online

building

Podání online žádosti o ESTA (elektronický systém pro cestovní registraci) je jednoduchý a efektivní proces. Žadatelé vyplní formulář žádosti online a uvedou v něm základní osobní údaje, údaje z pasu a itinerář. Pro úspěšné podání žádosti je důležité pravdivě a přesně zodpovědět všechny otázky. Jakmile je formulář vyplněn a zkontrolována jeho správnost, mohou žadatelé přistoupit k úhradě poplatku za zpracování žádosti pomocí platné kreditní karty nebo jiných přijímaných platebních metod. Po potvrzení platby je žádost předána ke zpracování. Ke schválení registrace ESTA dojde obvykle do 72 hodin. Platná registrace ESTA umožňuje způsobilým cestujícím navštívit Spojené státy v rámci programu Visa Waiver za účelem obchodu, turistiky nebo tranzitu. Díky elektronickému systému je celý proces bezproblémový a efektivní.

Online žádost o registraci ESTA a program Visa Waiver

Program bezvízového styku (VWP) a elektronický systém cestovních povolení (ESTA) jsou úzce propojené iniciativy, které občanům určitých zemí usnadňují cestování do Spojených států. Program VWP umožňuje způsobilým cestujícím navštívit Spojené státy na krátkodobý pobyt, obvykle do 90 dnů, bez nutnosti získat tradiční vízum. Místo toho musí cestující požádat o registraci ESTA online přes internetový systém, který určuje způsobilost osob k cestování v rámci programu VWP.

Registrace ESTA funguje jako prescreeningový proces, v němž cestující poskytují osobní údaje, údaje z cestovního pasu a cestovní plány před zahájením cesty. Úřady Spojených států využívají tyto informace k zjištění míry rizika, které se pojí s cestujícími přijíždějícími do Spojených států a ke zjištění, zda cestující splňují požadavky VWP. Schválená cestovní registrace ESTA platí dva roky nebo do vypršení platnosti cestovního pasu, podle toho, co nastane dříve a během tohoto období umožňuje vícenásobný vstup do Spojených států.

Programy VWP a ESTA společně zjednodušují cestovní proces pro občany zúčastněných zemí a usnadňují a zefektivňují krátkodobé návštěvy Spojených států bez nutnosti klasického víza.

Program bezvízového styku (VWP) a Elektronický systém pro cestovní registraci (ESTA) významně zlepšily mezinárodní cestování do Spojených států. Program VWP umožňuje občanům způsobilých zemí krátkodobé návštěvy bez víz a podporuje tak cestovní ruch, obchod a kulturní výměnu. Tento zjednodušený přístup přináší výhody jak cestujícím, tak americkým úřadům, neboť zjednodušuje proces vstupu do země a zvyšuje bezpečnost hranic. Programy VWP a ESTA nadále podporují silné vazby mezi národy a usnadňují bezproblémové cestování milionům návštěvníků Spojených států ročně.

U.S Flag

Země v programu Visa Waiver (VWP)

 • Andorra
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Brunei
 • Chile
 • Croatia
 • Czech Rep.
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • South Korea
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Monaco
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • San Marino
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • United Kingdom
U.S Flag

Seznam nezbytností pro návštěvu Spojených států