Αποποίηση ευθύνης: Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία και δεν συνδέεται με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Starts image

Διαδικτυακό τεστ καταλληλότητας για ESTA

Tourism icon

Τουρισμός & Ταξίδια

Business icon

Επιχείρηση

Transit icon

Διαμετακόμιση

U.S Flag

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης (ESTA).

building

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ESTA (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας) είναι μια απλή και αποτελεσματική διαδικασία. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης ηλεκτρονικά με βασικά προσωπικά στοιχεία, στοιχεία διαβατηρίου και δρομολόγιο ταξιδιού. Είναι σημαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια και ακρίβεια για να εξασφαλίσετε μια επιτυχημένη αίτηση. Μόλις η φόρμα συμπληρωθεί και ελεγχθεί για ορθότητα, οι αιτούντες μπορούν να προχωρήσουν στην πληρωμή του απαραίτητου τέλους διεκπεραίωσης χρησιμοποιώντας έγκυρη πιστωτική κάρτα ή άλλους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής. Αφού επιβεβαιωθεί η πληρωμή, η αίτηση υποβάλλεται για επεξεργασία. Το καθεστώς εξουσιοδότησης ESTA παρέχεται συνήθως εντός 72 ωρών, παρέχοντας στους επιλέξιμους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από την Βίζα για επαγγελματικούς, τουριστικούς ή διαμετακομιστικούς σκοπούς, καθιστώντας την όλη διαδικασία απρόσκοπτη και αποτελεσματική.

Ηλεκτρονική αίτηση ESTA και το Πρόγραμμα Απαλλαγής Βίζας​

Το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Βίζα (VWP) και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας (ESTA) είναι στενά συνδεδεμένες πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολίτες συγκεκριμένων χωρών. Το VWP επιτρέπει στους ταξιδιώτες που πληρούν τις προϋποθέσεις να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για σύντομες διαμονές, συνήθως έως 90 ημέρες, χωρίς να λάβουν παραδοσιακή βίζα. Αντίθετα, οι ταξιδιώτες πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για ESTA, το οποίο είναι ένα διαδικτυακό σύστημα που καθορίζει την καταλληλότητα των ατόμων να ταξιδέψουν στο πλαίσιο του VWP.

Η ESTA χρησιμεύει ως μια διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου, όπου οι ταξιδιώτες παρέχουν προσωπικές πληροφορίες, στοιχεία διαβατηρίου και ταξιδιωτικές προθέσεις πριν από το ταξίδι τους. Οι αρχές των ΗΠΑ χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν τους κινδύνους ασφαλείας που συνδέονται με τους εισερχόμενους ταξιδιώτες και να καθορίσουν εάν πληρούν τις απαιτήσεις VWP. Εάν εγκριθεί, η εξουσιοδότηση ESTA ισχύει για δύο χρόνια ή μέχρι τη λήξη του διαβατηρίου, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, και επιτρέπει πολλαπλές εισόδους στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το VWP και η ESTA μαζί απλοποιούν τη διαδικασία ταξιδιού για τους πολίτες των χωρών που συμμετέχουν, καθιστώντας ευκολότερη και πιο αποτελεσματική την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες για βραχυπρόθεσμα ταξίδια χωρίς την ανάγκη παραδοσιακής βίζας.

Το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Βίζα (VWP) και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας (ESTA) έχουν βελτιώσει σημαντικά τα διεθνή ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιτρέποντας στους πολίτες των χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις να επισκέπτονται για σύντομες διαμονές χωρίς βίζα, το VWP προωθεί τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Αυτή η απλοποιημένη προσέγγιση ωφελεί τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις αρχές των ΗΠΑ, απλοποιώντας τη διαδικασία εισόδου και ενισχύοντας την ασφάλεια των συνόρων. Το VWP και η ESTA συνεχίζουν να καλλιεργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των εθνών και να διευκολύνουν απρόσκοπτες ταξιδιωτικές εμπειρίες για εκατομμύρια επισκέπτες στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο.

U.S Flag

Χώρες στο Πρόγραμμα Απαλλαγής Βίζας (VWP).

 • Andorra
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Brunei
 • Chile
 • Croatia
 • Czech Rep.
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • South Korea
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Monaco
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • San Marino
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • United Kingdom
U.S Flag

Χρήσιμη λίστα ελέγχου για επίσκεψη στις ΗΠΑ