Zastrzeżenie: Ta witryna jest obsługiwana przez prywatną firmę i nie jest powiązana z rządem Stanów Zjednoczonych.

Sprawdź kwalifikowalność do e-wizy (ESTA)

Turystyka i podróże

Podróż służbowa

Tranzyt

U.S Flag

E-wiza do Stanów Zjednoczonych (ESTA)

building

Amerykańska wersja e-wizy nosi nazwę ESTA (ang. Electronic System for Travel Authorization) i choć nie jest to jednoznacznie e-wiza, ESTA wykazuje podobieństwa do koncepcji e-wizy stosowanej w innych krajach. ESTA funkcjonuje jako internetowy system autoryzacji podróży, który uprawnia podróżnych z krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) do odwiedzania USA na krótkie pobyty bez konieczności uzyskiwania tradycyjnej wizy. Podobnie e-wizy, wdrożone przez różne kraje na całym świecie, również ułatwiają autoryzację podróży za pośrednictwem platformy internetowej, umożliwiając odwiedzającym wjazd do kraju w określonych celach bez fizycznego stempla wizowego w paszporcie. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do ESTA, możesz skorzystać z powyższego formularza kwalifikowalności.

Czy ESTA jest rodzajem e-wizy?

Tak, program ESTA można uznać za rodzaj e-wizy, ale z pewnymi zasadniczymi różnicami. Zarówno ESTA, jak i e-wiza są elektronicznymi systemami autoryzacji podróży, które ułatwiają podróżowanie bez konieczności posiadania tradycyjnego stempla wizowego w paszporcie. Główna różnica polega jednak na celu i zakresie tych systemów:

Zakres stosowania:

  • ESTA: Elektroniczny system autoryzacji podróży jest specyficzny dla Stanów Zjednoczonych i ma zastosowanie wyłącznie do podróżnych z krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (VWP).
  • E-wiza: Z drugiej strony, e-wiza jest szerszą koncepcją i jest wdrażana przez różne kraje na całym świecie. Każdy kraj ma swój program e-wizowy z określonymi kryteriami kwalifikowalności i wymaganiami.
 

Kwalifikowalność:

  • ESTA: Podróżni z krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (VWP), którzy chcą odwiedzić Stany Zjednoczone na krótki pobyt (do 90 dni) w celach turystycznych, biznesowych lub tranzytowych, kwalifikują się do ubiegania się o ESTA.
  • E-wiza: Każdy kraj określa kryteria kwalifikowalności do e-wizy, które mogą się znacznie różnić w zależności od celu wizyty, narodowości wnioskodawcy i polityki imigracyjnej danego kraju.

Czas pobytu:

  • ESTA: Podróżni zatwierdzeni przez ESTA mogą przebywać w Stanach Zjednoczonych do 90 dni podczas jednej wizyty.
  • E-wiza: Dozwolony czas pobytu na podstawie e-wizy zależy od przepisów kraju wydającego i może wynosić od kilku dni do kilku miesięcy.
 

Okres ważności:

  • ESTA: Po zatwierdzeniu, ESTA jest generalnie ważna przez 2 lata lub do momentu wygaśnięcia paszportu podróżnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W tym okresie podróżni mogą składać wiele krótkich wizyt w USA.
  • E-wiza: Ważność e-wizy różni się znacznie w zależności od kraju wydającego. Niektóre e-wizy dotyczą jednorazowego wjazdu i są ważne przez określony czas, podczas gdy inne mogą obejmować wiele wjazdów i mieć dłuższe okresy ważności.
U.S Flag

Kraje objęte Programem Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program)