Ansvarsfraskrivelse: Denne nettsiden drives av et privat selskap og er ikke tilknyttet USAs myndigheter.

Sjekk om du kvalifiserer for eVisa (ESTA).

Turisme Og Reiseliv

Jobbreise

Gjennomreise

U.S Flag

e-Visum for innreise til USA (ESTA)

building

USAs versjon av et e-visum kalles ESTA (Electronic System for Travel Authorization), og selv om det ikke er et e-visum i direkte forstand, har ESTA likhetstrekk med e-visum-konseptet som brukes i andre land. ESTA fungerer som et elektronisk reisetillatelsessystem som gir reisende fra VWP-land (Visa Waiver Program) rett til å besøke USA for kortere opphold uten et tradisjonelt visum. Det samme gjelder e-visum, som er innført av en rekke land over hele verden, og som også gjør det mulig å få innreisetillatelse via en nettbasert plattform, slik at besøkende kan reise inn i landet for bestemte formål uten et fysisk visumstempel i passet. For å sjekke om du er kvalifisert for ESTA, kan du bruke skjemaet ovenfor.

Er ESTA en type e-visum?

Ja, ESTA-programmet kan betraktes som en type e-visum, men med noen grunnleggende forskjeller. Både ESTA og e-visum er elektroniske reisetillatelsessystemer som gjør det mulig å reise uten et tradisjonelt visumstempel i passet. Hovedforskjellen ligger imidlertid i formålet med og omfanget av disse systemene:

Bruksområde:

  • ESTA: Det elektroniske systemet for reisetillatelse (Electronic System for Travel Authorization) er spesifikt for USA og gjelder kun for reisende fra VWP-land.
  • E-visum: Et e-visum, derimot, er et bredere konsept og implementeres av ulike land over hele verden. Hvert land har sitt eget eVisum-program med spesifikke kriterier og krav.
 

Kvalifikasjonskrav:

  • ESTA: Reisende fra VWP-land som ønsker å besøke USA for korte opphold (opptil 90 dager) i forbindelse med turisme, forretninger eller transitt, kan søke om ESTA.
  • e-visum: Hvert land fastsetter sine kriterier, som kan variere mye avhengig av formålet med besøket, søkerens nasjonalitet og landets innvandringspolitikk.

Oppholdets varighet:

  • ESTA: Reisende som er godkjent gjennom ESTA, kan oppholde seg i USA i opptil 90 dager per besøk.
  • e-visum: Den tillatte varigheten av oppholdet på et e-visum avhenger av det utstedende landets regelverk og kan variere fra noen få dager til flere måneder.
 

Gyldighetsperiode:

  • ESTA: Når en ESTA søknad er godkjent, er den vanligvis gyldig i to år eller til den reisendes pass utløper, avhengig av hva som inntreffer først. I løpet av denne perioden kan reisende foreta flere korte besøk til USA.
  • e-visum: Gyldigheten til et e-visum varierer betydelig avhengig av hvilket land som utsteder det. Noen e-visum tillater kun én innreise og er gyldig i en bestemt periode, mens andre kan ha flere innreiser og lengre gyldighetsperioder.
U.S Flag

Medlemsland i Visa Waiver-programmet