Kohustustest loobumine: seda veebisaiti haldab eraettevõte ja see ei ole seotud Ameerika Ühendriikide valitsusega.

Kontrolli e-Viisa (ESTA) sobivust

Turism ja reisimine

Ärireis

Transiit

U.S Flag

e-Viisa Ameerika Ühendriikide Külastamiseks (ESTA)

building

Ameerika Ühendriikide e-Viisa versiooni kutsutakse ESTA-ks (Elektrooniline Reisiloa Süsteem), ja kuigi see ei ole otseselt e-Viisa, ESTA’l on sarnasusi teiste riikide e-Viisa põhimõtetega. ESTA on veebipõhine reisiloa süsteem, misväljastab lubasid reisijatele Viisa Vabadus Programmi (VWP) kaudu, et reisida USA-sse lühikesteks reisdeks, ilma, et nad peaksid taotlema traditsioonilise viisa. Samamoodi, e-Viisad mille on kasutusele võtnud mitmed riigid üle maailma, hõlbustab see reisiloa saamist läbi veebipõhise platvormi. See lubab reisijatel siseneda riiki spetsiifilisteks põhjusteks ilma füüsilise viisa templita nende passi. Selleks, et kontrollida, kas Teil oin õigus saada ESTA reisiluba, saate kasutada ülalolevat sobivuse/õiguse vormi.

Kas ESTA on üks e-Viisa tüüp?

Jah, ESTA-t võib lugeda üheks e-Viisa tüübiks, kuid mõne olulise erinevusega. Nii ESTA kui ka e-Viisa on elektroonilised reisiloa süsteemid, mis ei vaja traditsionaalset viisa templit passis. Siiski, peamine erinevus seisneb järgnevates süsteemi eesmärkides ja ulatuses:

Kasutusala:

  • ESTA: Elektrooniline Reisiloa Süsteem on spetsiifiline Ameerika Ühendriikidele ja seda on võimalik kasutada ainult reisijatel, kes on riikides, mis kuuluvad Viisa Vabadus Programmi (VWP).
  • e-Viisa: e-Viisa on seevast laiem kontseptsioon ja seda kasutavad erinevad riigid üle maailma. Igal riigil on enda e-Viisa programm, spetsiifiliste sobivuse kriteeriumite ning nõuetega.
 

Sobivus:

  • ESTA: Reisijad, kes on Viisa Vabadus Programmi kuuluvast riigist, ja kes soovivad külastaada USA lühiajaliselt (kuni 90 päeva), turismi, äri või transiidi eesmrägil, võivad taotleda ESTA reisiluba.
  • e-viisa: Iga riik määrab kindlaks oma e-Viisa sobivus kriteeriumid, mis võivad suuresti erineda sõltuvalt külastuse eesmärgist, taotleja kodakondsusest ja riigi sisserändepoliitikast.

Reisi kestvus:

  • ESTA: Reisijad kellel on ESTA heakskiidetud, võivad viibida Ameerika Ühendriikides kuni 90 päeva.
  • e-Viisa: Lubatud viibimise periood e-Viisaga oleneb viisa andnud riigi kriteeriumitest ja võib varieeruda mõnest päevast mitme kuuni.
 

Kehtivusaeg:

  • ESTA: peale heakskiitmist, ESTA on tavaliselt kehtiv kaks aastat või kuni reisija pass lõpetab kehtivuse, vahet ei ole kumb neist enneb tuleb. Selle perioodi jooksul, reisijad võivad teha mitmeid lühiajalisi reise USA-sse.
  • e-Viisa: kethivusperiood e-Viisa jaoks erineb suuresti väljaandjatest riikidest. Mõned e-Viisad on ühe reisi ja kindla perioodi jaoks, teised võivad olla mitme reisi ja pikema kehtivus perioodiga.
U.S Flag

Viisa Vabadus Programmi Määratud Riigid