Zastrzeżenie: Ta witryna jest obsługiwana przez prywatną firmę i nie jest powiązana z rządem Stanów Zjednoczonych.
Starts image

Test kwalifikowalności do aplikacji ESTA

Tourism icon

Turystyka i podróże

Business icon

Podróż służbowa

Transit icon

Tranzyt

U.S Flag

Aplikowanie o ESTA – Jak złożyć wniosek

building

Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) to internetowy wniosek, który umożliwia obywatelom niektórych krajów uzyskanie pozwolenia na podróżowanie do Stanów Zjednoczonych bez wizy – pobyt nie może przekroczyć jednak 90 dni. Możesz ubiegać się o ESTA online i zalecamy skorzystanie z powyższego formularza kwalifikacyjnego, aby potwierdzić, że kwalifikujesz się do programu. Proces składania wniosku jest bardzo prosty i zajmuje około 15 minut. Konieczne będzie podanie danych paszportowych, informacji o podróży i odpowiedzi na niektóre pytania kwalifikacyjne.

Proces składania wniosków ESTA

Aby kwalifikować się do ESTA, musisz być obywatelem kraju uczestniczącego w Programie Ruchu Bezwizowego (WVP) i posiadać ważny paszport, który będzie ważny przez co najmniej 6 miesięcy po planowanej podróży do Stanów Zjednoczonych. Musisz również odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących kwalifikowalności w formularzu wniosku ESTA.

Jeśli wniosek o ESTA zostanie zatwierdzony, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o zatwierdzeniu. Wiadomość ta będzie zawierać numer ESTA, który należy przedstawić urzędnikom imigracyjnym po przybyciu do Stanów Zjednoczonych.

Program Ruchu Bezwizowego (ang. Visa Waiver Program) to bardzo wartościowy program, który umożliwia obywatelom krajów w nim uczestniczących podróżowanie do Stanów Zjednoczonych bez wizy. Należy jednak pamiętać, że ESTA nie gwarantuje wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. To urzędnicy imigracyjni ostatecznie decydują o tym, czy dana osoba może wjechać na terytorium USA.

Lista kontrolna dla aplikowania o ESTA

 • Skorzystaj z powyższego formularza, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do ESTA
 • Upewnij się, że Twój paszport jest ważny
 • Przygotuj kopię lub skan paszportu ze zdjęciem
 • Będziesz potrzebować ważnego adresu e-mail
 • Potrzebny będzie Twój adres domowy i numer telefonu
 • Potrzebny będzie numer telefonu i adres e-mail do osób kontaktowych w nagłych wypadkach
 • Potrzebna będzie ważna karta kredytowa z dostępnymi na niej środkami
U.S Flag

Kraje objęte Programem Ruchu Bezwizowego (VWP)

 • Andorra
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Brunei
 • Chile
 • Croatia
 • Czech Rep.
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • South Korea
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Monaco
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • San Marino
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • United Kingdom
U.S Flag

Wskazówki dotyczące podróży do USA