Zastrzeżenie: Ta witryna jest obsługiwana przez prywatną firmę i nie jest powiązana z rządem Stanów Zjednoczonych.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do ESTA

Turystyka i podróże

Podróż służbowa

Tranzyt

U.S Flag

Kwalifikujący się podróżni mogą ubiegać się o ESTA

ESTA online

Jeśli planujesz podróż do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych, biznesowych lub tranzytowych i jesteś obywatelem kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego (VWP), uzyskanie zezwolenia z Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA) jest kluczowym krokiem. Zatwierdzenie ESTA umożliwia wjazd do USA bez konieczności posiadania tradycyjnej wizy, dzięki czemu proces podróży jest bardziej płynny i wygodny. Aby pomóc Ci pomyślnie przejść przez proces składania wniosku ESTA, stworzyliśmy test kwalifikowalności, który pomoże określić, czy kwalifikujesz się do ESTA. Sprawdź swoje szanse, wypełniając powyższy formularz.

Wniosek online ESTA i Program Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program)

Krok 1: Przejrzyj wymagania kwalifikacyjne. Przed rozpoczęciem składania wniosku skorzystaj z powyższego formularza kwalifikowalności, aby upewnić się, że jesteś obywatelem kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego i spełniasz inne niezbędne kryteria.

Krok 2: Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Należy podać dokładne informacje na temat danych paszportu, planu podróży i planowanego adresu pobytu w Stanach Zjednoczonych. Upewnij się, że wszystkie informacje są całkowicie zgodne z informacjami w paszporcie.

Krok 3: Odpowiedz na pytania kwalifikacyjne. We wniosku zostanie wyświetlona seria pytań kwalifikacyjnych związanych ze stanem zdrowia, historią kryminalną i innymi czynnikami. Odpowiedz na wszystkie pytania dokładnie i zgodnie z prawdą.

Krok 4: Dwukrotnie sprawdź wniosek. Przed złożeniem wniosku należy dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone w nim informacje. Nawet drobne błędy mogą prowadzić do opóźnień lub odmowy.

Krok 5: Zapłać opłatę manipulacyjną. Po sprawdzeniu wniosku przejdź do uiszczenia wymaganej opłaty manipulacyjnej. Przygotuj ważną kartę kredytową do transakcji.

Krok 6: Poczekaj na zatwierdzenie ESTA. Typowy czas przetwarzania wniosków ESTA wynosi 72 godziny. Najlepiej jednak złożyć wniosek z dużym wyprzedzeniem przed datą podróży, aby uniknąć ewentualnych opóźnień lub komplikacji.

Krok 7: Otrzymaj autoryzację ESTA. Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, otrzymasz autoryzację ESTA pocztą elektroniczną. Zachowaj wydrukowaną kopię wraz z dokumentami podróżnymi na czas podróży do Stanów Zjednoczonych.

Krok 8: Odnów lub zaktualizuj ESTA. Pamiętaj, że autoryzacja ESTA jest ważna przez 2 lata lub do momentu wygaśnięcia paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W tym okresie można odnowić lub zaktualizować zezwolenie ESTA, jeśli zajdzie taka potrzeba.

U.S Flag

Kraje objęte Programem Ruchu Bezwizowego (VWP)

 • Andorra
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Brunei
 • Chile
 • Croatia
 • Czech Rep.
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • South Korea
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Monaco
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • San Marino
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • United Kingdom
U.S Flag

Przydatne informacje dla osób odwiedzających Stany Zjednoczone