Disclaimer: This website is operated by a private company and is not affiliated with the United States government.
USIMMIGRATIONSUPPORT LOGO

Check eVisa (ESTA) Eligibility

Tourism & Travel

Business

Transit

U.S Flag

eVisum för besök i Förenta staterna (ESTA)

building

USA:s version av ett eVisum kallas ESTA (Electronic System for Travel Authorization) och även om det inte uttryckligen är ett eVisa, har ESTA likheter med konceptet eVisum som används i andra länder. ESTA fungerar som ett online-system för resetillstånd som ger resenärer från länder som omfattas av Visa Waiver Program (VWP) rätt att besöka USA för kortare vistelser utan att behöva ansöka om ett traditionellt visum. På samma sätt underlättar eVisum, som implementerats av olika länder världen över, också resetillstånd via en onlineplattform, vilket gör det möjligt för besökare att komma in i landet för specifika ändamål utan en fysisk visumstämpel i passet. För att kontrollera om du är berättigad till ett ESTA kan du använda formuläret ovan.

Är ESTA en form av eVisa?

Ja, ESTA-programmet kan betraktas som en typ av eVisum, men med vissa grundläggande skillnader. Både ESTA och eVisa är elektroniska system för resetillstånd som underlättar resor utan behov av en traditionell visumstämpel i passet. Den största skillnaden ligger dock i systemens syfte och omfattning:

Användningsområde:

 • ESTA: Electronic System for Travel Authorization är specifikt för USA och gäller endast för resenärer från VWP-länder.
 • eVisum: Ett eVisa är å andra sidan ett bredare koncept och implementeras av olika länder över hela världen. Varje land har sitt eVisa-program med specifika behörighetskriterier och krav

 

Behörighet:

 • ESTA: Resenärer från VWP-länder som vill besöka USA för kortare vistelser (upp till 90 dagar) i turist-, affärs- eller transitsyfte är berättigade att ansöka om ESTA.
 • eVisum: Varje land fastställer sina kriterier för eVisum, som kan variera kraftigt beroende på syftet med besöket, den sökandes nationalitet och landets invandringspolitik.

Vistelsens längd:

 • ESTA: Resenärer som godkänts genom ESTA kan vistas i USA i upp till 90 dagar per besök.
 • eVisum: Den tillåtna vistelsetiden för ett eVisa beror på det utfärdande landets bestämmelser och kan variera från några dagar till flera månader.


Giltighetstid:

 • ESTA: När ett ESTA har godkänts är det i allmänhet giltigt i två år eller tills resenärens pass går ut, beroende på vilket som inträffar först. Under denna period kan resenärer göra flera korta besök i USA.
 • eVisum: Giltighetstiden för ett eVisa varierar avsevärt beroende på det utfärdande landet. Vissa eVisa gäller för ett enda besök och är giltiga under en viss period, medan andra kan gälla för flera besök och har längre giltighetsperioder.
U.S Flag

Länder som omfattas av Visa Waiver-programmet

 • Andorra
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Brunei
 • Chile
 • Croatia
 • Czech Rep.
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • South Korea
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Monaco
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • San Marino
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • United Kingdom