Disclaimer: This website is operated by a private company and is not affiliated with the United States government.
USIMMIGRATIONSUPPORT LOGO

Online ESTA Eligibility Test

Tourism & Travel

Business

Transit

U.S Flag

Send inn nettsøknad (ESTA)

building

Det er en enkel og effektiv prosess å sende inn en elektronisk søknad om ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Søkere kan fylle ut søknadsskjemaet på nettet med viktig personlig informasjon, passopplysninger og reiserute. Det er viktig å svare ærlig og nøyaktig på alle spørsmål for å sikre en vellykket søknad. Når skjemaet er utfylt og kontrollert for korrekthet, kan søkeren betale det nødvendige saksbehandlingsgebyret med et gyldig kredittkort eller andre godkjente betalingsmåter. Når betalingen er bekreftet, sendes søknaden inn for behandling. Du får vanligvis en ESTA-autorisasjon i løpet av 72 timer, noe som gjør at du kan besøke USA under Visa Waiver-programmet for forretnings-, turist- eller transittformål, noe som gjør hele prosessen sømløs og effektiv.

ESTA-søknad på nett og Visa Waiver-programmet

Visa Waiver Program (VWP) og Electronic System for Travel Authorization (ESTA) er nært forbundne initiativer som gjør det lettere for borgere fra bestemte land å reise til USA. VWP gjør det mulig for kvalifiserte reisende å besøke USA for korte opphold, vanligvis opptil 90 dager, uten å innhente et tradisjonelt visum. I stedet må reisende søke om ESTA på nettet, som er et nettbasert system som avgjør om en person er kvalifisert til å reise under VWP.

ESTA fungerer som en forhåndsscreening, der reisende oppgir personopplysninger, passopplysninger og reiseintensjoner før reisen. Amerikanske myndigheter bruker denne informasjonen til å vurdere sikkerhetsrisikoen forbundet med innkommende reisende og avgjøre om de oppfyller VWP-kravene. Hvis ESTA-tillatelsen godkjennes, er den gyldig i to år, eller til passet utløper, avhengig av hva som kommer først, og tillater flere innreiser til USA i løpet av denne perioden.

VWP og ESTA forenkler reiseprosessen for borgere fra deltakerlandene og gjør det enklere og mer effektivt å besøke USA på korttidsreiser uten behov for et tradisjonelt visum.

Visa Waiver Program (VWP) og Electronic System for Travel Authorization (ESTA) har i betydelig grad forbedret internasjonale reiser til USA. Ved å gi borgere fra land som er kvalifisert til det, mulighet til å besøke USA på korttidsopphold uten visum, fremmer VWP turisme, næringsliv og kulturutveksling. Denne strømlinjeformede tilnærmingen er til fordel for både reisende og amerikanske myndigheter, ettersom den forenkler innreiseprosessen og forbedrer grensesikkerheten. VWP og ESTA fortsetter å fremme sterke bånd mellom nasjoner og legger til rette for sømløse reiseopplevelser for millioner av besøkende til USA hvert år.

U.S Flag

Land som er med i Visa Waiver-programmet (VWP)

 • Andorra
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Brunei
 • Chile
 • Croatia
 • Czech Rep.
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Italy
 • Japan
 • South Korea
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Monaco
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • San Marino
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • United Kingdom
U.S Flag

Nyttig sjekkliste for å besøke USA